Kjøle- og fryseaggregater
For nærmere informasjon - Jonny - 901 30 592